HÔM NAY LÀ

Ảnh ngẫu nhiên

Chao_nam_hoc_moi.mp3 IMG_0740.jpg IMG_0732.jpg IMG_0730.jpg

Tài nguyên dạy học

Báo mới

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản Sở giáo dục >

  Hướng dẫn thực hiện Thông tư 36 của Bộ GD&ĐT

  UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ------------------------

   

  Số: 1034/SGD&ĐT-GDTH

  V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT về Quy định kiểm tra, công nhận PCGDTH đúng độ tuổi

   

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------------------

   

   

   Hải Dương, ngày 06 tháng 09 năm 2010

   

   

   

  Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

   

  Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 04/ 12/ 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo các trường tiểu học thực hiện tốt một số nội dung sau:

   

  I- Kiện toàn Ban chỉ đạo PCGDTH ở các cấp

              1. Cấp huyện, thị xã, thành phố ( gọi chung là cấp huyện)

  Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn hóa - Xã hội.

  Phó trưởng ban: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

  Các ủy viên:

  + Lãnh đạo các ban ngành có liên quan

  + Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên trách cấp tiểu học.

              2. Cấp xã, phường, thị trấn ( gọi chung là cấp xã)

  Trưởng ban: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã

  Phó trưởng ban: Hiệu trưởng trường tiểu học

  Các ủy viên:

  + Đại diện lãnh đạo các tổ chức xã hội ( Đoàn thanh niên; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội khuyến học; Mặt trận tổ quốc; ….)

  + Bí thư các chi bộ; trưởng thôn; trưởng các khu dân cư;…

  + Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên văn thư( kế toán) các trường tiểu học.

  Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

  - Tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện Luật PCGDTH; Luật giáo dục; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật người khuyết tật; Thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 04/ 12/ 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi,…

  - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện PCGDTH đúng độ tuổi; thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dân cư ( và ở những khu vực được giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện PCGDTH).

  - Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện kế hoạch PCGDTH đúng độ tuổi.

  - Tổ chức kiểm tra, công nhận hoặc công nhận lại, báo cáo kết quả PCGDTH đúng độ tuổi cho ủy ban nhân dân các cấp.

  - Phó ban chỉ đạo PCGDTH các cấp là người chịu trách nhiệm chính về thực hiện PCGDTH đúng độ tuổi; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại địa phương.


              
  II- Quy định về các loại hồ sơ PCGDTH

              1. Hồ sơ lưu tại huyện ( Phòng Giáo dục và Đào tạo)

  + Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCGDTHcấp huyện

  + Kế hoạch chỉ đạo PCGDTH, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của huyện; Nghị quyết các kỳ họp của Ban chỉ đạo cấp huyện hàng năm.

  + Báo cáo, thống kê tổng hợp kết quả thực hiện PCGDTH đúng độ tuổi của toàn huyện ( lưu giữ đồng thời cùng với đĩa VCD ) theo từng đơn vị hành chính.

  + Biên bản kiểm tra và các quyết định công nhận các đơn vị đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi.

   

              2. Hồ sơ lưu tại xã và trường tiểu học

              + Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCGDTH cấp xã.

  + Kế hoạch chỉ đạo PCGDTH, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của địa phương; Nghị quyết các kỳ họp của Ban chỉ đạo cấp xã hàng năm.

  + Các phiếu điều tra dân số độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi trong địa bàn dân cư của các nhà trường;sổ tạo nguồn.

  + Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến.

  + Sổ theo dõi PCGDTH và sổ Đăng bộ.

  + Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; học bạ; giấy khai sinh của học sinh đang học tại trường tiểu học hoặc do trường tiểu học quản lý.

  + Danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

  + Báo cáo tình hình thực hiện và kết qủa PCGDTH đúng độ tuổi của địa phương+ Thống kê tổng hợp kết quả thực hiện PCGDTH đúng độ tuổi của toàn huyện( lưu giữ đồng thời cùng với đĩa VCD ) theo từng đơn vị hành chính.

  + Biên bản tự kiểm tra của Ban chỉ đạo PCGDTH đúng độ tuổi của đơn vị.

  + Biên bản kiểm tra và các quyết định công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi của các cấp có thẩm quyền.

   

              III- Quy định về nội dung và quy trình kiểm tra

              1. Nội dung kiểm tra

  + Kiểm tra việc thực hiện và kết quả PCGDTH đúng độ tuổi ở từng mức độ và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường tiểu học thông qua báo cáo và đề nghị của Ban chỉ đạo phổ cập các cấp.

  + Kiểm tra việc thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

  + Kiểm tra hồ sơ phổ cập; hồ sơ giáo dục trẻ khuyết tật quy định ở Mục II

  + Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất.

  + Dự giờ, khảo sát chất lượng dạy học của giáo viên và học sinh.

  + Lập biên bản kiểm tra

  ( trong trường hợp cần thiết có thể kiểm tra tới hộ gia đình )

              2. Quy trình kiểm tra

              2.1. Đối với đơn vị cơ sở

  + Ban chỉ đạo Phổ cập tổ chức tự kiểm tra đánh giá kết quả PCGDTH đúng độ tuổi ở đơn vị theo mức độ chuẩnquy định; lập biên bản tự kiểm tra.

  + Lập hồ sơ, đề nghị đơn vị cấp huyện kiểm tra, công nhận hoặc công nhận lại theo mức độ chuẩn đã đạt được.

              2.2. Đối với các đơn vị cấp huyện

  + Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ; thành lập đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra tại cơ sở; lập biên bản kiểm tra; trình lãnh đạo UBND huyện ra Quyết định công nhận hoặc công nhận lại các đơn vị cơ sở đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi.

  + Tự kiểm tra kết quả PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1, PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2; lập hồ sơ đề nghị cấp tỉnh kiểm tra công nhận hoặc công nhận lại.

              2.3. Đối với đơn vị cấp tỉnh

  + Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, xem xét hồ sơ; thành lập đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra hồ sơ tại đơn vị cấp huyện và kiểm tra thực tế tại các đơn vịcơ sở xã, phường, trường tiểu học; lập biên bản kiểm tra; trình lãnh đạo UBND tỉnh ra Quyết định công nhận đơn vị huyện đạt chuẩn .

  + Tự kiểm tra kết quả PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1, PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2; lập hồ sơ đề nghịBộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận hoặc công nhận lại.


              
  3. Hồ sơ đề nghị các cấp kiểm tra, công nhận

  + Biên bản tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện PCGDTH tại cơ sở.

  + Thống kê, tập hợp kết quả thực hiện PCGDTH đúng độ tuổi của đơn vị.

  +Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả PCGDTH đúng độ tuổi ở địa phương.

  + Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận PCGDTH đúng độ tuổi ở mức độ chuẩn đã đạt.

   

              IV- Tổ chức thực hiện

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo với lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố những quy định về PCGDTH đúng độ tuổi trong Thông tư 36/2009/TT-BGD&ĐT quy định; tham mưu, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ PCGDTH đúng độ tuổi tới các tầng lớp nhân dân và các tổ chức xã hội; tổ chứctập huấn nghiệp vụ PCGDTH cho các cán bộ quản lý và văn thư trường học.


              
  2. Các đơn vị cơ sở tổ chức rà soát, kiểm tra và thành lập Ban chỉ đạo để xây dựng kế hoạch thực hiện. Mỗi trường tiểu học có hồ sơ PCGDTH theo đúng quy định. Những xã, phường, thị trấn có nhiều trường tiểu học đóng trên địa bàn cần thống nhất, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo một trường chỉ đạo, tập hợp số liệu chung. Bộ hồ sơ PCGDTH đúng độ tuổicủa cơ sở được lưu giữ tại trường tiểu học này.


              
  3. Thời điểm kiểm tra, công nhận, công nhận lại:

  Hàng năm các đơn vị cơ sở, huyện, tỉnh đều phải tổ chức tự kiểm tra, công nhận hoặc công nhận lại để có biện pháp củng cố, duy trì kết quả PCGDTH đúng độ tuổi, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học;

  Các đơn vị cơ sở tổ chức tự kiểm tra, công nhận, công nhận lại vào tháng 9; đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức tự kiểm tra, đề nghị công nhận, công nhận lại vào tháng 10.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Giám đốc ( để báo cáo)

  - Như kính gửi ( để thực hiện)

  - Lưu VP, Phòng GDTH                                                   Kt. Giám đốc
                                                                                           Phó giám đốc

   
                                                                                            (đã ký)

   

   

                                                                                       Lương Văn Cầu

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Đinh Quý Lĩnh @ 20:33 12/09/2010
  Số lượt xem: 506
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến